SZC logo

Szerencsi Szakképzési Centrum

OM kód: 203055/011 | 3980. Sátoraljaújhely Deák utca 10.

Intézmény logo

Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • Teams
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Könyvtár

Könyvtár

Czigány Lóránt Iskolai Könyvtár

Az iskolai könyvtár kialakulása és fejlődése szorosan összekapcsolódik intézetünk múltjával. Könyvtárunk több mint 225 éves múltra tekinthet vissza. 1789-ben 176 kötettel indult meg az állomány gyűjtése, ugyanis ekkor került át ez a könyvmennyiség a tokaji elődiskolából. A könyvtár állományának jelentős részét alkotják a régi könyvek, amelyek 100 évvel ezelőtt, vagy akár korábban jelentek meg. Közel 7000 kötetet tesz ki a régi gyűjtemény. Az 1711 előtt megjelent művek száma 63. A legrégebbi nyomtatott emlékünk 1509-ből való, Bázelben készült, Bonifacius Symoneta leveleit tartalmazza.

Megtalálható itt:

 • Bonfini és Istvánffy történelmi munkáinak első kiadása,
 • Calepinus XIV. században élő olasz szerzetes latin nyelvű értelmező szótárának egy 1548-ból való kiadása, mely évszázadokon át nélkülözhetetlen segédeszköze volt a tudományos munkának,
 • Pápai Páriz Ferenc erdélyi orvos és tudós
  Magyar-latin-német szótára 1767-ből,
 • Janus Pannonius műveinek első magyarországi kiadása,
 • svájci matematika tankönyv a lausseni egyetem hallgatói
  számára,
 • XIX. századi magyar tankönyvek (latin nyelven), köztük
  egy rímszótár.

A magyar nyelvű művek között XVII-XVIII. századi prédikáció gyűjteményeket, Gyöngyössy István elbeszélő költeményét, Kazinczy műfordításait találhatjuk. Érdekessége még ennek az állományrésznek Sajnovits János magyar-lapp rokonságot bizonyító munkája.

E régi könyvek között őrizzük Kossuth Lajos sátoraljaújhelyi diákoskodásának anyakönyvét, amelyben a volt piarista növendékek nevét találjuk felsorolva 1778-tól 1833-ig. Ebben 1810-16-ig találjuk meg évenként bejegyezve Kossuth Lajos nevét. Ugyanebben az anyakönyvben találjuk meg másik híres növendékünk, Trefort Ágoston nevét az 1831-es évben. Ezek az emlékek oktató-nevelő munkánk szempontjából is felbecsülhetetlenek, a múlt emlékeinek szeretetére és megbecsülésére nevelik tanítványainkat.

A ritkaságok között, mint helyi iskolatörténeti dokumentumot érdemes megemlíteni iskolánk önképző körének, a Kazinczy Körnek a jegyzőkönyvét, mely 1908-tól 1911-ig írja le az irodalmi önképző körben tevékenykedő diákok munkáját, elbeszéléseit, verseit.

Értékes a régi folyóiratok gyűjteménye, melyeket volt növendékeink évfolyamonként bekötöttek. Ezekből 400 kötetet találhatunk, közöttük a Nyugat, a Vasárnapi Újság, az Uránia, a Muzsika, a Figyelő, a Történelmi Szemle, stb. című folyóiratokat. Ezek kutatási célokra is alkalmasak. Levéltárosok, főiskolai tanárok és hallgatók is megfordultak ilyen céllal intézményünkben.

Kiadási hely szerint igen változatos áttekinteni ezeket a műveket. A teljesség igénye nélkül említjük a legtöbbször előforduló városokat: Genova, Milánó, München, Kézsmárk, Lőcse, Bécs, Stuttgart, Párizs, Bologna, Nagybecskerek, Nagyszombat, Kolozsvár, Igló, Pozsony, Buda, Debrecen, Miskolc, Pest, Lyon, Sárospatak, Székesfehérvár, Gyoma, Sátoraljaújhely

GALÉRIA

Könyvtár

akonyvtar20.jpg
akonyvtar02.jpg
akonyvtar03.jpg

Partnereink

 • Szerencsi Szakképzési Centrum
 • Anyanyelvápolók Szövetsége
 • Megtekintés
 • Megtekintés
 • Megtekintés
 • Megtekintés
SZC logo

Szerencsi Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium

   3980. Sátoraljaújhely Deák utca 10.

  • Telefon: +36 47 321-322

   E-mail: kossuth@szerencsiszc.hu

   OM azonosító: 203055/011


  2023Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium