SZC logo

Szerencsi Szakképzési Centrum

OM kód: 203055/011 | 3980. Sátoraljaújhely Deák utca 10.

Intézmény logo

Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Könyvtár

Könyvtár

Czigány Lóránt Iskolai Könyvtár

Az iskolai könyvtár kialakulása és fejlődése szorosan összekapcsolódik intézetünk múltjával. Könyvtárunk több mint 225 éves múltra tekinthet vissza. 1789-ben 176 kötettel indult meg az állomány gyűjtése, ugyanis ekkor került át ez a könyvmennyiség a tokaji elődiskolából. A könyvtár állományának jelentős részét alkotják a régi könyvek, amelyek 100 évvel ezelőtt, vagy akár korábban jelentek meg. Közel 7000 kötetet tesz ki a régi gyűjtemény. Az 1711 előtt megjelent művek száma 63. A legrégebbi nyomtatott emlékünk 1509-ből való, Bázelben készült, Bonifacius Symoneta leveleit tartalmazza.

Megtalálható itt:

 • Bonfini és Istvánffy történelmi munkáinak első kiadása,
 • Calepinus XIV. században élő olasz szerzetes latin nyelvű értelmező szótárának egy 1548-ból való kiadása, mely évszázadokon át nélkülözhetetlen segédeszköze volt a tudományos munkának,
 • Pápai Páriz Ferenc erdélyi orvos és tudós
  Magyar-latin-német szótára 1767-ből,
 • Janus Pannonius műveinek első magyarországi kiadása,
 • svájci matematika tankönyv a lausseni egyetem hallgatói
  számára,
 • XIX. századi magyar tankönyvek (latin nyelven), köztük
  egy rímszótár.

A magyar nyelvű művek között XVII-XVIII. századi prédikáció gyűjteményeket, Gyöngyössy István elbeszélő költeményét, Kazinczy műfordításait találhatjuk. Érdekessége még ennek az állományrésznek Sajnovits János magyar-lapp rokonságot bizonyító munkája.

E régi könyvek között őrizzük Kossuth Lajos sátoraljaújhelyi diákoskodásának anyakönyvét, amelyben a volt piarista növendékek nevét találjuk felsorolva 1778-tól 1833-ig. Ebben 1810-16-ig találjuk meg évenként bejegyezve Kossuth Lajos nevét. Ugyanebben az anyakönyvben találjuk meg másik híres növendékünk, Trefort Ágoston nevét az 1831-es évben. Ezek az emlékek oktató-nevelő munkánk szempontjából is felbecsülhetetlenek, a múlt emlékeinek szeretetére és megbecsülésére nevelik tanítványainkat.

A ritkaságok között, mint helyi iskolatörténeti dokumentumot érdemes megemlíteni iskolánk önképző körének, a Kazinczy Körnek a jegyzőkönyvét, mely 1908-tól 1911-ig írja le az irodalmi önképző körben tevékenykedő diákok munkáját, elbeszéléseit, verseit.

Értékes a régi folyóiratok gyűjteménye, melyeket volt növendékeink évfolyamonként bekötöttek. Ezekből 400 kötetet találhatunk, közöttük a Nyugat, a Vasárnapi Újság, az Uránia, a Muzsika, a Figyelő, a Történelmi Szemle, stb. című folyóiratokat. Ezek kutatási célokra is alkalmasak. Levéltárosok, főiskolai tanárok és hallgatók is megfordultak ilyen céllal intézményünkben.

Kiadási hely szerint igen változatos áttekinteni ezeket a műveket. A teljesség igénye nélkül említjük a legtöbbször előforduló városokat: Genova, Milánó, München, Kézsmárk, Lőcse, Bécs, Stuttgart, Párizs, Bologna, Nagybecskerek, Nagyszombat, Kolozsvár, Igló, Pozsony, Buda, Debrecen, Miskolc, Pest, Lyon, Sárospatak, Székesfehérvár, Gyoma, Sátoraljaújhely

GALÉRIA

Könyvtár

akonyvtar20.jpg
akonyvtar02.jpg
akonyvtar03.jpg

Partnereink

SZC logo

Szerencsi Szakképzési Centrum


Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium

3980. Sátoraljaújhely Deák utca 10.

Telefon: +36 47 321-322

E-mail: kossuth@szerencsiszc.hu

OM azonosító: 203055/011


2024Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium