SZC logo

Szerencsi Szakképzési Centrum

OM kód: 203055/011 | 3980. Sátoraljaújhely Deák utca 10.

Intézmény logo

Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Díjak, kedvezmények

Ösztöndíjak, pályázatok, díjak

Iskolánk ösztöndíjai, pályázatai, díjai.

Apáczai Ösztöndíjprogram

Apáczai Ösztöndíjprogram

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztatjuk, hogy az Apáczai ösztöndíjprogram pályázat benyújtásának határidejét 2022. február 18. péntek, 12:00 óráig meghosszabbítjuk, hogy a benyújtáshoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez, ügyintézéshez elegendő idő álljon rendelkezésre minden pályázó számára. Sikeres pályázást kívánunk!

Ösztöndíj kategóriája: a szakképző intézmények hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű tanulói számára nyújtott támogatás

Az ösztöndíj bemutató leírása:

A szakképzési rendszer megújítása során kidolgozott ösztöndíjrendszer új támogatási formával bővül a 2021/2022. tanévben.

A GINOP-6.2.9-VEKOP-20-2021-00001 azonosító számú „Ösztönzőrendszer kialakítása a szakképzésben – Apáczai ösztöndíjprogram” című kiemelt projekt keretében pályázat útján igényelhető támogatást biztosít a szakképző intézmények hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű tanulói számára.

A pályázat forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

A pályázati kiírást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a saját, nive.hu honlapján, valamint az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ a www.ikk.hu honlapon teszi közzé.

Az Apáczai ösztöndíjprogram keretében a pályázat benyújtására nappali rendszerű szakmai oktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkező, szakképző iskola, illetve technikum 9. és 10. évfolyamának tanulói jogosultak a 2021/2022. tanév II. félévétől.

A havonta nyújtható támogatás összege 16.000 Ft - 34.000 Ft között alakulhat, a tanulmányi eredménytől függően. A 4 milliárd forintos keretösszegű program az anyagi ösztönzés mellett, mentorok bevonásával tehetséggondozó támogatást is biztosít a fiatalok számára. 

Pályázati kiírás:

A pályázati kiírás itt érhető el.

Pályázati szabályzat:

A pályázati szabályzat itt érhető el.

Jelentkezés: 

A pályázatot a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) kell benyújtani.

A KRÉTA a felhasználói fiókkal már rendelkező – tanulói jogviszonya alapján a pályázat benyújtására jogosult – tanulónak automatikus üzenetet küld a pályázati lehetőségről, a pályázat benyújtásának módjáról és helyéről, ahol kitöltési útmutató segíti a pályázási folyamatot.

További információk:

A pályázók és a pályázat benyújtásában közreműködő mentorjelöltek az ösztöndíjprogrammal kapcsolatos kérdéseiket az Apáczai ösztöndíjprogram hivatalos ügyfélszolgálata, az ugyfelszolgalat.apaczai@nive.hu e-mail címen tehetik fel.

 

Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíj

Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíj

Ösztöndíj kategóriája: általános ösztöndíj

Ösztöndíj bemutató leírása: 

A nappali rendszerű honvéd kadét szakmai oktatásban kilencedik-tizenkettedik évfolyamon részt vevő, magyar állampolgársággal rendelkező tanuló Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíjra jogosult.

Az ösztöndíj mértéke: 

A honvéd kadét ösztöndíj összegét félévente kell megállapítani, a félévet közvetlenül megelőző félévi, illetve év végi minősítés két tizedesjegyre kerekített számtani átlagaként meghatározott tanulmányi átlageredmény (a továbbiakban: tanulmányi átlageredmény) alapján. Ha a honvéd kadétnak javítóvizsgát, osztályozó vizsgát vagy pótlóvizsgát kell tennie, a tanulmányi átlageredményt a javítóvizsga, az osztályozó vizsga vagy a pótlóvizsga letételét követően, annak eredménye figyelembevételével a félév első napjáig visszamenőlegesen kell megállapítani.

A honvéd kadét ösztöndíj alapja a tanév első félévére járó honvéd kadét ösztöndíj tekintetében a tanév első napján, a tanév második félévére járó honvéd kadét ösztöndíj tekintetében a félév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege.

A honvéd kadét ösztöndíj havonkénti összege

a) a HKP I. szintjén a kilencedik évfolyam második félévétől kezdődően és a további félévekben a honvéd kadét ösztöndíj alapjának

aa) 7 %-a, ha a tanulmányi átlageredmény 3,50-3,99 között van,

ab) 13 %-a, ha a tanulmányi átlageredmény 4,00-4,49 között van,

ac) 20 %-a, ha a tanulmányi átlageredmény 4,49 fölött van,

b) a HKP II. szintjén a kilencedik évfolyam második félévétől kezdődően és a további félévekben a honvéd kadét ösztöndíj alapjának

ba) 8 %-a, ha a tanulmányi átlageredmény 3,50-3,99 között van,

bb) 15 %-a, ha a tanulmányi átlageredmény 4,00-4,49 között van,

bc) 23 %-a, ha a tanulmányi átlageredmény 4,49 fölött van,

 

Igénybevétel feltételei

A Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíjra jogosult, aki a honvéd kadét ösztöndíj kifizetésének félévében

a) részt vesz

aa) a Honvéd Kadét Programhoz (a továbbiakban: HKP) csatlakozott technikumban, annak kilencedik vagy tizedik évfolyamán a honvédelmi nevelést támogató, évi legalább harminchat órában megtartott, iskolai, rendszeres, nem tanórai foglalkozáson, illetve honvédelmi alapismeretek választható közismereti tantárgy tanulásában vagy

ab) a HKP-hoz csatlakozott technikumban, annak tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamán honvédelmi alapismeretek választható közismereti tantárgy tanulásában

[az aa) és az ab) alpont a továbbiakban együtt: HKP I. szintje],

b) részt vesz a honvéd kadét szakképzésben (a továbbiakban: HKP II. szintje) vagy

c) honvédségi szakképző intézmény (a továbbiakban: HKP III. szintje) tanulója

[az a)-c) pont szerinti személyek a továbbiakban együtt: honvéd kadét].

Nem illeti meg a tanulót az ösztöndíj a tanulói jogviszony szünetelése esetén.

Jelentkezéssel kapcsolatos információk: -

További információk: 

A honvéd kadét ösztöndíjra való jogosultságot nem zárja ki, ha a tanuló egyidejűleg más ösztöndíjban is részesül.

Az ösztöndíj mentes a személyi jövedelemadó alól.

A honvéd kadét ösztöndíj a honvéd kadétot kizárólag a tanítási év időszakában, tíz hónapra illeti meg. Teljes havi honvéd kadét ösztöndíjat kell fizetni abban a hónapban, amelyben a honvéd kadét a HKP-hoz csatlakozott szakképző intézménnyel fennálló tanulói jogviszonnyal rendelkezik, és legalább egy napig jogosult a honvéd kadét ösztöndíjra. A honvéd kadét július és augusztus hónapban honvéd kadét ösztöndíjra nem jogosult.

A honvéd kadét ösztöndíjat legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap ötödik napjáig kell a honvéd kadét fizetési számlájára átutalni. A tanév első félévében a szeptember és október hónapokra járó ösztöndíjat egy összegben, legkésőbb november ötödikéig kell kifizetni. Ha a honvéd kadét tanulói jogviszonya a HKP-hoz csatlakozott szakképző intézményhez október 1-jét követően keletkezik, a honvéd kadét ösztöndíj első alkalommal történő kifizetésének legkésőbb a HKP-hoz csatlakozott szakképző intézmény adatszolgáltatását követő második hónap tizedik napjáig, a beiratkozás napját alapul véve, a tanulói jogviszony HKP-hoz csatlakozott szakképző intézménnyel való létrejöttéig visszamenőlegesen, egyösszegben kell megtörténnie.

Szakképzési ösztöndíj

Szakképzési ösztöndíj

Ösztöndíj kategóriája: általános ösztöndíj

Az ösztöndíj bemutató leírása:

A szakképzési ösztöndíj minden szakképzésben tanulónak jár, aki az igénybevétel alábbiakban felsorolt feltételeinek megfelel. Az ágazati alapoktatásban a tanulók fix összegű ösztöndíjra jogosultak. A szakirányú oktatásban az ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredmények függvényében változik. Az ösztöndíj alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér).

Az ösztöndíj mértéke:

Előkészítő évfolyamon:

Képzési forma Ösztöndíj mértéke Ösztöndíj mértéke a 2021/2022-es tanévben
Nyelvi előkészítő évfolyam; orientációs fejlesztésre irányuló előkészítő évfolyam; dobbantó program tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 5 %-a 8.370 Ft

Ágazati alapoktatásban: 

Intézménytípus Ösztöndíj mértéke Ösztöndíj mértéke a 2021/2022-es tanévben
Technikum tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 5 %-a 8.370 Ft
Szakképző iskola tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 10 %-a 16.740 Ft

Szakirányú oktatásban (technikumban és szakképző iskolában):

A megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga Ösztöndíj mértéke Ösztöndíj mértéke a 2021/2022-es tanévben
2,00–2,99 tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 5 %-a 8.370 Ft
3,00–3,99 tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 15 %-a 25.110 Ft
4,00–4,49 tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 25 %-a 41.850 Ft
4,49 fölött tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 35 %-a 58.590 Ft
a szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyból a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítés hiányában tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 10 %-a 16.740 Ft

 

Műhelyiskolában:

Képzési forma Ösztöndíj mértéke Ösztöndíj mértéke a 2021/2022-es tanévben
Műhelyiskola tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 5 %-a 8.370 Ft

 

Igénybevétel feltételei

Nem kell külön igényelni, minden technikumban és szakképző iskolában beiratkozott tanuló megkapja a szakképző intézmény által a KRÉTA rendszerbe feltöltött adatok alapján, amennyiben a tanuló

 • első – Szakmajegyzék szerinti – szakmáját,
 • nappali rendszerben tanulja,
 • tanulói jogviszonyban áll, 
 • tanulói jogviszonya 2020. május 31-ét követően keletkezett, és
 • a szakmai oktatásban ingyenes részvételre jogosult.

Az ösztöndíjra az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig jogosult a tanuló.

A tanuló nem részesülhet ösztöndíjban:

 • amennyiben évfolyamismétlésre kötelezték, a megismételt évfolyamon;
 • az adott tanév hátralévő részében, amennyiben igazolatlan mulasztásainak száma eléri a 6 foglalkozást;
 • ha szakképzési munkaszerződéssel duális szakmai oktatásban vesz részt,
 • a tanulói jogviszony szünetelése esetén.

Jelentkezési lap/pályázati adatlap: -

További információk: 

Az ösztöndíj folyósításáról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a tanuló által a szakképző intézménnyel közölt és a KRÉTA rendszerben rögzített fizetési számlára történő átutalásra szóló fizetési megbízással gondoskodik.

Az ösztöndíjra való jogosultságot a tárgyhónap tizenötödik napján a KRÉTA rendszer alapján kell megállapítani és azt minden hónap huszonnyolcadik napjáig kell átutalni azzal, hogy a félév első két hónapjára járó ösztöndíj a második hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és augusztus hónapra járó ösztöndíj a június hónapban járó ösztöndíjjal, illetve támogatással egy időben kerül átutalásra.

Az ösztöndíj mentes a személyi jövedelemadó alól.

Pro Alma Matre ösztöndíjak, pályázatok

A Pro Alma Matre Alapítvány ösztöndíjai

Tanulmányi ösztöndíj (alanyi jogon)

Feltétele:

 • akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbért,
 • az előző félévben igazolatlan órája a tanulónak nem volt,
 • fegyelmező intézkedés ellene nem folyt,
 • jeles vagy kitűnő tanulmányi eredmény az előző félévben

A kérelem benyújtása:

 • tanulói kérelem
 • jövedelem igazolás
 • osztályfőnöki igazolás a mulasztásokról, fegyelmező intézkedésekről

Odaítélése:

 • minden év szeptemberében, illetve februárjában az előző félév eredménye alapján,
 • folyósítása szeptembertől januárig, illetve februártól júniusig,
 • összege: kitűnő tanuló esetén 5.000 Ft, jeles tanuló esetén (4,7 – 4,8 – 4,9) 3.000 Ft

„Esély ösztöndíj”

Feltétele:

 • halmozottan hátrányos helyzet, veszélyeztetettség vagy védelem alatt álló tanuló,
 • előző két félév során nem bukott,
 • előző két félév során tanulmányi eredményük nem romlott,
 • előző félévben igazolatlan órája nem volt,
 • előző félévben fegyelmező intézkedés nem zajlott ellene.

Kérelem benyújtása:

 • tanulói kérelem,
 • igazolás a halmozottan hátrányos helyzetről, veszélyeztetettségről vagy védelemről,
 • osztályfőnöki igazolás és ajánlás.

Odaítélése:

 • az osztályfőnöki munkaközösség választja ki az arra leginkább érdemes két tanulót,
 • minden év szeptemberében, illetve februárjában az előző félév eredménye alapján,
 • folyósítása szeptembertől januárig, illetve februártól júniusig,
 • értéke: 5.000 Ft/hó, amely természetben (pl.: étkezési vagy utazási támogatásként) használható fel.

Műszaki Tudományokért díj

Végzős tanuló kaphatja, a Ballagási ünnepségen kerül átadásra

Feltétele:

 1. aki a technikumi tanulmányai alatt a matematika, komplex természettudomány tantárgyakból jeles eredményt ért el, megyei versenyeken ezekből a tárgyakból, vagy ezek valamelyikéből I., vagy II. vagy III. helyezést teljesített, vagy az OKTV-n bejutott az országos döntőbe.
  A jutalom összege: 25.000.- Ft.
 2. ha az a. pont feltételeinek nem felel meg egyetlen tanuló sem, akkor aki a matematika, komplex természettudomány tárgyakból jeles eredményt ért el a középiskolai évek alatt, az OKTV-n a megjelölt tárgyak valamelyikéből bejutott a második fordulóba, és sikeres középfokú “C” típusú nyelvvizsgát tett valamely idegen nyelvből.
  A jutalom összege: 20.000.- Ft.
 3. Ha az a. és a b. pont feltételeinek nem felel meg egyetlen tanuló sem, akkor: aki a 12. évben kitűnő tanuló, kitűnő érettségi teljesítményt nyújtott, és “A” vagy “B” típusú középfokú nyelvvizsgát tett.
  A jutalom összege: 10.000.- Ft

Több azonos eredményt elért tanuló esetén a 4 (ill. 6) év tanulmányi átlaga a döntő.

Pro alma matre Díj

Minden évben egy végzős tanuló és egy felnőtt dolgozó kaphatja meg a díjat, azok közül, kik az alapítvány célkitűzéseivel, szellemiségével leginkább azonosultak.

A díjra a végzős osztályok közösségei tehetnek javaslatot. A jelöltek közül a nevelőtestület titkos szavazással választja ki a díjazott személyeket.

A felnőtt jutalma emlékplakett és oklevél, a tanuló további pénzjutalomban is részesül.

A díj átadására a ballagási ünnepség keretében kerül sor.

Év Felnőtt díjazott Díjazott diák
1989. Terényi József

 

Gyöngyösi Ernő

Dobó József
1990. Daragó Ferenc Jászter Beáta
1991. Karádi István Mák Péter
1992. Katona Rezsőné Molnár Zsolt
1993. Molnár András Illés Mónika
1994. Rozgonyi Jánosné

 

Herczegi Károly

Olajos Gergő
1995. Kerényi Istvánné Simonics Gábor
1996. Juhász Istvánné

 

Lupis Sándor

Kaposvári Anikó
1997. Dobó Józsefné Kemenczky Márta
1998. Konstantin József Nagy Csilla
1999. Dr. Kováts Dániel

 

Bocsor Istvánné

Végső Aranka
2000. Palásti József Gócs Edina
2001. Daragó Ferencné Vaszily Éva
2002. Dobó József Czilli Máté
2003. Kocsis Gézáné Végső Csilla

 

Haupt Gyöngyi (különdíj)

2004. Nagy Attiláné Sándor Zoltán

 

Madák Noémi (különdíj)

2005. Dr. Zsoldos Györgyné Orbán Zita
2006. Péter Lászlóné Lovas Anett Csilla
2007. Szabó Gézáné Leskó Kinga
2008. Forgácsné Pásztor Mária Mohay Katalin
2009. Majoros Istvánné Krafcsenkó Zsófia
2010. Molnárné Szűcs Anna Bodnár Dániel
2011. Kovács Erzsébet Tóth Szilvia
2012. Müllerné Gulya Márta Hegedűs Panna
2013. Hörcsikné Balla Katalin Ahmed Kejid
2014. Kispál Józsefné Kendi Tamás
2015. Kispál József Hornyák Adél
2016. Kőhalminé Bodnár Judit Schweitzer Bence
2017. Bekéné Zelencz Katalin Mihalik Martin
2018. Györgyi Béláné Barna Amarilla Dalma
2019. Zámné Sivák Andrea Tamás Ákos
2020. - -
2021. Kocsis Júlianna Sipos Viktória
2022. Timkó Erzsébet Bártfai Milán
2023. Török Endre Lengyel Fanni Amarilla

Partnereink

SZC logo

Szerencsi Szakképzési Centrum


Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium

3980. Sátoraljaújhely Deák utca 10.

Telefon: +36 47 321-322

E-mail: kossuth@szerencsiszc.hu

OM azonosító: 203055/011


2024Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium