Technikumi képzés (2021-2022-es tanév)

Technikumban egészségügyi, szociális, turizmus-vendéglátás közlekedés és szállítmányozás ágazatokban folytatunk 5 éves szakképzést, illetve 2 éves érettségire épülő szakképzést a 2021/22-es tanévtől.

A technikumi osztályokba jelentkező tanulók az 5 év során az általános műveltséget megalapozó ismeretek mellett szakmai előkészítő tárgyakat is tanulnak. A 12. évfolyam végén 3 közismereti tárgyból előrehozott érettségi vizsgát tesznek, a 13. év végén idegen nyelvből és szakmai ismeretekből tesznek vizsgát. Ekkor kapnak érettségi és technikusi végzettséget igazoló bizonyítványt.

Az egészségügyi technikumi osztályba jelentkező tanulók az 5 0913 03 04 szakma azonosító számú gyakorló ápoló szakképesítést szerezhetnek.

A turizmus-vendéglátás technikumi osztályba jelentkező tanulók az 5 1015 23 07 szakma azonosító számú turisztikai technikus 5 éves, valamint az 5 1015 23 08 szakma azonosító számú vendégtéri technikus 5 éves képzésben szakképesítést szerezhetnek.

A közlekedés és szállítmányozás technikumi osztályba jelentkező tanulók az 5 1041 15 06 szakma azonosító számú logisztikai technikus, valamint 5 1041 15 07 szakma azonosító számú postai ügyintéző szakképesítést szerezhetnek.

A szociális technikumi osztályba jelentkező tanulók az 5 0922 22 02 szakma azonosító számú kisgyermek gondozó és nevelő szakképesítést szerezhetnek.