Ösztöndíjak, pályázatok, díjak

A Pro Alma Matre Alapítvány ösztöndíjai

Tanulmányi ösztöndíj (alanyi jogon)

Feltétele:

 • akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbért,
 • az előző félévben igazolatlan órája a tanulónak nem volt,
 • fegyelmező intézkedés ellene nem folyt,
 • jeles vagy kitűnő tanulmányi eredmény az előző félévben

A kérelem benyújtása:

 • tanulói kérelem
 • jövedelem igazolás
 • osztályfőnöki igazolás a mulasztásokról, fegyelmező intézkedésekről

Odaítélése:

 • minden év szeptemberében, illetve februárjában az előző félév eredménye alapján,
 • folyósítása szeptembertől januárig, illetve februártól júniusig,
 • összege: kitűnő tanuló esetén 5.000 Ft, jeles tanuló esetén (4,7 – 4,8 – 4,9) 3.000 Ft

„Esély ösztöndíj”

Feltétele:

 • halmozottan hátrányos helyzet, veszélyeztetettség vagy védelem alatt álló tanuló,
 • előző két félév során nem bukott,
 • előző két félév során tanulmányi eredményük nem romlott,
 • előző félévben igazolatlan órája nem volt,
 • előző félévben fegyelmező intézkedés nem zajlott ellene.

Kérelem benyújtása:

 • tanulói kérelem,
 • igazolás a halmozottan hátrányos helyzetről, veszélyeztetettségről vagy védelemről,
 • osztályfőnöki igazolás és ajánlás.

Odaítélése:

 • az osztályfőnöki munkaközösség választja ki az arra leginkább érdemes két tanulót,
 • minden év szeptemberében, illetve februárjában az előző félév eredménye alapján,
 • folyósítása szeptembertől januárig, illetve februártól júniusig,
 • értéke: 5.000 Ft/hó, amely természetben (pl.: étkezési vagy utazási támogatásként) használható fel.

Műszaki Tudományokért díj

Végzős tanuló kaphatja, a Ballagási ünnepségen kerül átadásra

Feltétele:

 1. aki a gimnáziumi, vagy szakközépiskolai tanulmányai alatt a matematika, fizika, kémia és biológia tantárgyakból jeles eredményt ért el, megyei versenyeken ezekből a tárgyakból, vagy ezek valamelyikéből I., vagy II. vagy III. helyezést teljesített, vagy az OKTV-n bejutott az országos döntőbe.
  A jutalom összege: 25.000.- Ft.
 2. ha az a. pont feltételeinek nem felel meg egyetlen tanuló sem, akkor aki a matematika, fizika, kémia és biológia tárgyakból jeles eredményt ért el a középiskolai évek alatt, az OKTV-n a megjelölt tárgyak valamelyikéből bejutott a második fordulóba, és sikeres középfokú “C” típusú nyelvvizsgát tett valamely idegen nyelvből.
  A jutalom összege: 20.000.- Ft.
 3. Ha az a. és a b. pont feltételeinek nem felel meg egyetlen tanuló sem, akkor: aki a 12. évben kitűnő tanuló, kitűnő érettségi teljesítményt nyújtott, és “A” vagy “B” típusú középfokú nyelvvizsgát tett.
  A jutalom összege: 10.000.- Ft

Több azonos eredményt elért tanuló esetén a 4 (ill. 6) év tanulmányi átlaga a döntő.

Pro alma matre Díj

Minden évben egy végzős tanuló és egy felnőtt dolgozó kaphatja meg a díjat, azok közül, kik az alapítvány célkitűzéseivel, szellemiségével leginkább azonosultak.

A díjra a végzős osztályok közösségei tehetnek javaslatot. A jelöltek közül a nevelőtestület titkos szavazással választja ki a díjazott személyeket.

A felnőtt jutalma emlékplakett és oklevél, a tanuló további pénzjutalomban is részesül.

A díj átadására a ballagási ünnepség keretében kerül sor.

Év Felnőtt díjazott Díjazott diák
1989. Terényi József

Gyöngyösi Ernő

Dobó József
1990. Daragó Ferenc Jászter Beáta
1991. Karádi István Mák Péter
1992. Katona Rezsőné Molnár Zsolt
1993. Molnár András Illés Mónika
1994. Rozgonyi Jánosné

Herczegi Károly

Olajos Gergő
1995. Kerényi Istvánné Simonics Gábor
1996. Juhász Istvánné

Lupis Sándor

Kaposvári Anikó
1997. Dobó Józsefné Kemenczky Márta
1998. Konstantin József Nagy Csilla
1999. Dr. Kováts Dániel

Bocsor Istvánné

Végső Aranka
2000. Palásti József Gócs Edina
2001. Daragó Ferencné Vaszily Éva
2002. Dobó József Czilli Máté
2003. Kocsis Gézáné Végső Csilla

Haupt Gyöngyi (különdíj)

2004. Nagy Attiláné Sándor Zoltán

Madák Noémi (különdíj)

2005. Dr. Zsoldos Györgyné Orbán Zita
2006. Péter Lászlóné Lovas Anett Csilla
2007. Szabó Gézáné Leskó Kinga
2008. Forgácsné Pásztor Mária Mohay Katalin
2009. Majoros Istvánné Krafcsenkó Zsófia
2010. Molnárné Szűcs Anna Bodnár Dániel
2011. Kovács Erzsébet Tóth Szilvia
2012. Müllerné Gulya Márta Hegedűs Panna
2013. Hörcsikné Balla Katalin Ahmed Kejid
2014. Kispál Józsefné Kendi Tamás
2015. Kispál József Hornyák Adél
2016. Kőhalminé Bodnár Judit Schweitzer Bence
2017. Bekéné Zelencz Katalin Mihalik Martin
2018. Györgyi Béláné Barna Amarilla Dalma