Munkatársak

Vezetőség

Kababik Edina igazgató matematika
Timkó Erzsébet általános igazgató-helyettes angol
Bodroginé Dócs Andrea szakmai igazgató-helyettes német – idegenforgalmi tárgyak

Tantestület

Altenberger Vera német – idegenforgalmi tárgyak
Bekéné Zelencz Katalin egészségügyi szakoktató, szociálgerontológus
Biacsko István fizika – informatika – technika
Biacsko Istvánné történelem – orosz – német
Bódisz Judit gógypedagógus
Csizmadia János biológia – földrajz
Frikker Krisztina ének – fejlesztő pedagógus
Géczi István történelem – földrajz
Hörcsikné Balla Katalin történelem – népművelés
Kocsis Károly matematika – fizika
Kosztyu Tibor testnevelés
Körmöndi Zoltán angol
Mizsák Éva magyar – történelem
Müllerné Gulya Márta magyar – orosz – informatikus
könyvtáros
Pandák Andrea egészségügyi szakoktató
Perecsiné Barna Judit matematika – kémia
Perényiné Vaszily Tünde Ilona angol
Poroszkáné Jeszenszki Beáta egészségügyi szakoktató
Pudlajner Nóra történelem – német
Ráczné Gócs Ivett magyar – történelem
Sáfrányosné Naár Mariann testnevelés
Török Endre testnevelés – orosz
Törökné Skinti Gabriella magyar – német – orosz
Vigyikán Csaba angol
Vigyikán Edina mozgóképkultúra és médiaismeret – munkavállalói ismeretek – idegenforgalmi tárgyak – társadalomismeret
Zámné Sivák Andrea földrajz – rajz

Óraadók a 2021/22-es tanévben

Bányácski Árpád
Bihari Sándor
Bodnárné Fodor Zsuzsanna
Dakos Jánosné
Gecse Istvánné
Kusperné Juszkó Beatrix
Séráné Balabás Viktória
Suhaj László
Szabó Attila
Szabóné Sáfrányos Tünde
id. Szalai András
ifj. Szalai András
Szilvásiné Bernát Judit
Sztojev-Angelov Ilona
Vécsi Anita

Irodai, adminisztratív dolgozók

Balláné Szulimán Zsuzsanna iskolatitkár
Kövérné Oláh Krisztina munkaügyi ügyintéző
Molnár Linda gazdasági ügyintéző
Tar Miklós rendszergazda

Technikai dolgozók

Rutkai Csaba gondnok
Arnóczki Gábor Béla karbantartó
Ignácz László karbantartó
Fényes Dezsőné takarítónő
Lukács Istvánné takarítónő
Ocsenás Istvánné portás
Szabados Mátyásné takarítónő