Iskolánkról

Az intézmény neve: Szerencsi Szakképzési Centrum Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium
(2021.)

 

Névadónk

Kossuth Lajos (1802 – 1894)
Kossuth fiatal korában Kossuth idős korában

Kossuth Lajos Monokon született. Édesapja Kossuth László az Andrássyaknál volt uradalmi ügyész. A család 1808-ban Sátoraljaújhelyre költözött. Kossuth Lajos a piaristáknál tanult. (Az iskola ezért is választotta névadójául 1948-ban.) Később Sárospatakon jogot tanult. 1823-ban ügyvédi oklevelet szerzett.. majd visszatért Zemplénbe. Ügyvédi gyakorlatot 184 és 1832 között folytatott a vármegyében. A politikába 1830-ban kapcsolódott be, a reformellenzék tagja volt. 1831-ben a koleralázadás idején fontos szerepet játszott. 1832-ben került Pozsonyba az országgyűlésre. Szerkesztője volt az Országgyűlési Tudósításoknak. ellenzéki szellemű kiadványokat szerkesztett, amiért letartóztatták és börtönbüntetésre ítélték. 1840-ben szabadult, a Pesti Hírlap szerkesztője lett. Munkája során megteremtette a modern politikai újságírást. Cikkeiben bírálta a jelent és felvázolta a jövőt.

Egységes programmá ötvözte az addigi reformgondolatokat. 1844-ben részt vett a Védegylet megalakításában, majd igazgatója lett, de 1846-ban lemondott tisztéről. Kossuth részt vett az Ellenzéki Párt megalakításban (1847), melynek programját ő fogalmazta meg. Az 18487-48-as országgyűlésen Pest megye küldötte. Fontos ügyekben képviselt markáns álláspontot (örökváltság, közteherviselés). Alkotmányos reformot sürgetett, amelyre az 1848-as forradalom biztosított lehetőséget. Komoly vitát folytatott Széchenyivel, amelyek az alapvető társadalmi, gazdasági kérdéseket is érintették. A forradalomban vezető szerepet játszott. A megalakuló kormányban pénzügyminiszter lett. Az 1848-as országgyűlésben ő képviselte a kormány programját. A szabadságharc idején a védelem megszervezésével foglalkozott.

Járta az országot és gyújtóhangú beszédekben hívott a haza védelmére. A harcok miatt az országgyűléssel Debrecenbe költözött. Itt mondta ki a Habsburg-ház trónfosztását 1849 április 14-én. Kossuthot ideiglenes államfővé, kormányzó-elnökké választották. A szabadságharc bukása után Törökországba távozott. Az emigráció éveiben tovább küzdött a üggetlenségért, szövetségeseket keresett, de nem járt sikerrel.1865-től Torinóban (Turin) élt 1867-ben bírálta a kiegyezést és Deák Ferencet. 1879-től összeállította életének emlékeit, az emigráció történetét.
1889-ben megfosztották magyar állampolgárságától. 1894-ben beteg lett, majd 1894. március 30-án meghalt. Temetését félmilliós tömeg kísérte.

Iskolánk története
A Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola jogelődjét II. József rendeletére 1789-ben alapította a piarista rend. Az első években négy évfolyamos algimnáziumként működött az intézet, majd az 1806-ban kiadott II. Ratio Educationis hatosztályos főgimnáziummá változtatta az iskolát. Az első érettségi vizsgát 1893-ban szervezték az újhelyi gimnáziumban. Az 1948-ban bekövetkezett államosításig általános iskola és gimnázium volt egyszerre.

Az oktatásügyben lezajló változások iskolánkat sem kerülték el. Megélte és szerencsére túlélte a 60-as évekre jellemző 5+1-es oktatási formát, a 70-es években zajló tantervi reformot, a tananyagcsökkentés bizonytalan intézkedéseit, az ötnapos munkahét bevezetését, a fakultációs oktatás szervezését, a tagozatos osztályok megszüntetését. Miután 1985-től az oktatás-szervezésben és irányításban is a demokratikusabb szellemiség vált uralkodóvá, nagyobb önállóságot kaptak az iskolák, a tantestületek. Ezt kihasználva a tagozatos csoportok helyett emelt óraszámú tanulócsoportokat szerveztünk és szervezünk azóta is folyamatosan.

Elsőként az országban 1990-ben engedélyt kaptunk az indításra, s az 1990/91-es tanévtől hat évfolyamos képzéssel bővült az oktatás szerkezete. A szűkebb és tágabb régió gazdasági és társadalmi igényeit, a munkaerő-piaci hatásokat is figyelembe véve − egészségügyi szakközépiskolai osztályt indítottunk 1971-ben jó gyakorlóterepi háttérrel, melyek közül kiemelkedő a kórház és rendelőintézet jelentősége. Az 1994/95-ös tanévtől iskolánkban a szakközépiskolai képzési kínálat öt évfolyamos két tanítási nyelvű idegenforgalmi képzéssel egészült ki, ahol német és szlovák célnyelven folyik az oktatás.

A változások gyorsasága azonban a következő években csak fokozódott. Jelenleg, 2016. július 1-től a Szerencsi Szakképzési Centrum tagintézményeként működünk. A köznevelési törvény és a helyi társadalom igényeinek megfelelően képzési szerkezetünk is átalakult. Napjainkban 4 évfolyamos gimnáziumi, szakgimnáziumi, szakközépiskolai oktatással foglalkozunk. A közoktatás rendszerében a fiatalok nappali oktatását látjuk el. Fontosnak tartjuk azonban, hogy a munkaerő-piac igényeihez igazodva a felnőttoktatás keretében esti és levelező tagozaton szerepet vállaljunk a kor kihívásainak megfelelő szaktudással rendelkező munkaerő képzésében.