Gimnáziumi képzés (2021-2022-es tanév)

Gimnáziumi osztályainkba azok jelentkezését várjuk, akik az érettségi után valamilyen felsőoktatási intézményben szeretnék tanulmányaikat folytatni, vagy érettségire épülő szakmát kívánnak szerezni.

Képzési formáink

Négy évfolyamos általános tantervű gimnázium:

A jelenismeret, közgazdasági és pénzügyi ismeretek és munkapiac specifikáció célja
„Z generáció”-osztály: Fő tantárgy a jelenismeret, mely abban segíti a diákokat, hogy tudatos felnőtté váljanak, akik törekszenek saját maguk, társaik és az őket körülvevő valóság megértésére. A jelenismeret célja, hogy a tárgyat tanulókban tudatosuljon, kik ők, ki a másik, észre vegyék, mi történik bennük, körülöttük, mi hat rájuk, s ők hogyan hatnak másokra és a környezetükre, vegyék észre, melyek azok a lehetőségek, amelyek rendelkezésre állnak, keressék életük irányát, célját, legyen tervük a jövőjükről, amely meghatározza, hogyan alakítsák jelenüket. Ezen kívül kiemelt cél a munkavállalói és a vállalkozói kompetencia fejlesztése.

A honvédelmi alapismeretek specifikáció célja a hazához, a haza értékeihez való érzelmi kötődés, pozitív viszony kialakítása és megszilárdítása, tudás és attitűd elsajátítása. Az iskolák általános honvédelmi és nevelési tevékenysége, megteremteni annak a lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári kötelességeket.

Tizenegyedik osztálytól a gimnáziumi osztályainkban egyaránt biztosítjuk a felkészítést a kétszintű érettségire. Fakultatív érettségi előkészítő foglalkozásokon emelt szintű érettségire a kötelező érettségi tantárgyak mellett fizikából és biológiából, közép szintű érettségire földrajzból, informatikából, testnevelésből és rajzból készítjük fel tanulóinkat.

Alapvető célunk a sikeres érettségi biztosítása, ezért a kötelező érettségi tárgyakat magasabb óraszámban oktatjuk. Gimnáziumi osztályainkban, első idegen nyelvként az angol és német nyelv, második idegen nyelvként az angol, német, és az orosz nyelv választható.