Felnőttoktatás

Felnőttoktatás – Felnőttképzés

„A 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről értelmében:
Az állam által támogatott iskolai rendszerű szakképzésben – e törvény rendelkezéseinek figyelembevételével, függetlenül az oktatás munkarendjétől – ingyenes a tanuló részére az első és második szakképesítésre történő felkészítés keretében az elméleti és a gyakorlati képzés. A második szakképesítés megszerzésére irányuló képzést kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.”

A felnőttoktatás a jogszabályokban az iskolarendszerű oktatással kapcsolatban jelenik meg. Ebben az értelemben felnőttoktatás az a képzés, ahol a „tanuló munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó iskolai oktatásban” vesz részt. Jelenleg a tanulók attól az évtől kezdődően, amelyben nyolc évfolyamos általános iskola esetén a tizenhetedik, középiskola és szakiskola esetén a huszonegyedik életévüket betöltötték, kizárólag felnőttoktatásban kezdhetnek új tanévet.
A tanulók középfokú iskolában attól a tanévtől kezdve folytathatják a tanulmányaikat felnőttoktatás keretében, amelyben a tizenhatodik életévüket betöltik. A tanítás nappali, esti, levelező vagy más, sajátos munkarend szerint is szervezhető. A köznevelési törvény (60.§) alapján szervezhető képzés. A tanulók tanulói jogviszonyt létesítenek, diákigazolványt kapnak.
A felnőttképzés iskolarendszeren kívüli képzéseket jelenti. Felnőttképzést nagyon sokféle típusú szervezet nyújthat. Annak érdekében, hogy a felnőtt munkavállalók meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális és technológiai fejlődés kihívásainak, eredményesen kapcsolódhassanak be a munka világába, sikeresek lehessenek életük során, és az életvitel minősége javulhasson, szükség van a szakmai, a nyelvi és támogatott képzésekre. A képzés résztvevői nem állnak tanulói vagy hallgatói jogviszonyban a képző intézménnyel. A képző intézmény és felnőtt Felnőttképzési szerződést köt. A felnőttképzésben olyan személy vehet részt, aki tankötelezettségét teljesített, de tanköteles személy tankötelezettsége teljesítése mellett is bekapcsolódhat a felnőttképzésbe.